سریال های پیشنهادی


سطح مورد نیاز برای مشاهده: Kids - Men - Legends

البته خودمون هم می‌دونیم این لیستی که گذاشتیم خیلی خزه و شما بیشترشون رو دیدید. انشالله در آینده یه لیست مناسب‌تری تهیه می‌کنیم.

1) Breaking Bad 

برترین انیمه به ترتیب

2) Game of Thrones

برترین انیمه به ترتیب

3) Chernobyl 

برترین انیمه به ترتیب

4) Rick and Morty 

برترین انیمه به ترتیب

5) Friends

برترین انیمه به ترتیب

6) Peaky Blinders 

برترین انیمه به ترتیب

7) Vikings

برترین انیمه به ترتیب

8) Narcos

برترین انیمه به ترتیب

9) Money Heist 

برترین انیمه به ترتیب

10) Sherlock Holmes

برترین انیمه به ترتیبدیدگاه خود را وارد کنید.
"چهار به اضافه پنج"