تلمیح‌های شاهنامه‌ای

تلمیح به شاهنامه فردوسی؛ مروری بر استفاده از عناصر شاهنامه در اشعار دیگر شعرا

تلمیح که در لغت به معنی با گوشه چشم نگریستن است از جمله‌ی صنایع معنوی بدیع است که در آن نویسنده یا گوینده در ضمن نوشتار یا گفتار خودش به آیه، حدیث، داستان، یا مثل قرآنی یا [معروفی] اشاره داشته باشد.

شاهنامه‌ی فردوسی به عنوان یکی از شاخ‌ترین آثار شعر و ادب پارسی همواره الهام بخش دیگر نویسنده‌ها و شعرا بوده است. شاهنامه دارای داستان‌ها و رویداد‌های زیبا و اشخاصی با شخصیت‌پردازی بسیار مناسب می‌باشد که شاعران دیگر می‌توانند با اشاره کردن به این داستان‌ها و اشخاص، مقصود خود را زیباتر و سریع‌تر بیان کنند.

ما در این جا قصد داریم تا با مرور روی اشعار شاعران بزرگ ایران، استفاده‌ها و تلمیح‌هایی که آنان به شاهنامه‌ی فردوسی داشته اند پیدا و بررسی کنیم.

این اشارات به شاهنامه‌ی فردوسی، می‌توانند در چند دسته بندی قرار گیرند؛ در دسته‌ی اول از رستم و سایر بزرگان شاهنامه به عنوان بزرگمردان یاد می‌شود و به فقدان چنین افرادی در جامعه اشاره می‌شود مثل این شعر از مولوی یا این شعر از حافظ. در دسته‌ی دوم بزرگان شاهنامه با معشوق شاعر مقایسه می‌شود و معشوق شاعر بسیار شاخ‌تر از شخصیت‌های شاهنامه روایت می‌شود مانند این شعر از مولوی که سیمرغ را در برابر معشوق به مگسی که در دوغ می‌افتد تشبیه کرده! در دسته‌ی سوم از عناصر شاهنامه برای بیان فانی بودن دنیا استفاده می‌شود مانند این رباعی از خیام یا این شعر از سعدی. در دسته‌ی چهارم اشاراتی داستانی به شاهنامه می‌شود مانند این شعر از عطار. در دسته‌ی پنجم نیز افراد از نظر توانایی یا هر خصوصیت دیگر به اشخاص شاهنامه تشبیه می‌شوند که البته ما در این جا سعی کردیم تا اگر اشاره‌ای که شده خیلی عام و کلی باشد در متن زیر نیاوریم. همین حالا هم صفحه‌ی این مطلب بسیار سنگین است! البته یک سری اشارات هم هستند که می‌گن رستم خیلی شاخه ولی زال خیلی تعطیله! نمی‌دونم چه خصومت شخصی‌ای با زال وجود داره؟

به هر حال در ادامه اشارات و تلمیح‌هایی که شاعران بزرگ به شاهنامه‌ی فردوسی کرده‌اند آورده شده است و در کنار آن، لینک مشاهده‌ی کل شعر در سایت گنجور موجود می‌باشد. در حال حاضر تلمیح‌های شاهنامه‌ای موجود در آثار سعدی، حافظ، مولوی، خیام و عطار گردآوری شده است و آثار سایر شعرا نیز در آینده اضافه می‌شود. امیدوارم مطلوب واقع شود.

اگر مایل به دانلود خود کتاب شاهنامه نیز هستید، می‌توانید شاهنامه فردوسی چاپ مسکو را با فرمت pdf در لینک زیر دانلود نمایید:

دانلود کتاب شاهنامه‌ی فردوسی

فهرست مطالب:

1- شاهنامه در آثار سعدی شیرازی

2- شاهنامه در آثار حافظ شیرازی

3- شاهنامه در آثار مولانا جلال الدین بلخی

4- شاهنامه در آثار خیام نیشابوری

5- شاهنامه در آثار عطار نیشابوریشاهنامه در آثار سعدی شیرازی

نیکم نظر افتاد بر آن منظر مطبوع

کاول نظرم هر چه وجود از نظر افتاد

سعدی نه حریف غم او بود ولیکن

با رستم دستان بزند هر که درافتاد

https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh155/ مشاهده کامل شعر در

***

چنان مستم که پنداری نماند امید هشیاری

به هش بازآمدی مجنون اگر مست شرابستی

گر آن ساعد که او دارد بدی با رستم دستان

به یک ساعت بیفکندی اگر افراسیابستی

https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh526/ مشاهده کامل شعر در

***

به تدبیر رستم در آید به بند

که اسفندیارش نجست از کمند

عدو را به فرصت توان کند پوست

پس او را مدارا چنان کن که دوست

...

میان دو لشکر چو یک روز راه

بماند، بزن خیمه بر جایگاه

گر او پیشدستی کند غم مدار

ور افراسیاب است مغزش بر آر

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab1/sh33/ مشاهده کامل شعر در

***

چو نتوان بر افلاک دست آختن

ضروری است با گردشش ساختن

گرت زندگانی نبشته‌ست دیر

نه مارت گزاید نه شمشیر و شیر

وگر در حیاتت نمانده‌ست بهر

چنانت کشد نوشدارو که زهر

نه رستم چو پایان روزی بخورد

شغاد از نهادش برآورد گرد؟

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab5/sh1/ مشاهده کامل شعر در

***

درآمد نمدپوش چون سام گرد

به خم کمندش درآورد و برد

من آنم که در شیوه‌ی طعن و ضرب

به رستم در آموزم آداب حرب

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab5/sh3/ مشاهده کامل شعر در

***

عنان باز پیچان نفس از حرام

به مردی ز رستم گذشتند و سام

تو خود را چو کودک ادب کن به چوب

به گرز گران مغز مردم مکوب

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab7/sh1/ مشاهده کامل شعر در

***

تو دانی که چون دیو رفت از قفس

نیاید به لا حول کس باز پس

یکی طفل بر گیرد از رخش بند

نیاید به صد رستم اندر کمند

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab7/sh3/ مشاهده کامل شعر در

***

ما امید از طاعت و چشم از ثواب افکنده‌ایم

سایه‌ی سیمرغ همت بر خراب افکنده‌ایم

...

رستمی باید که پیشانی کند با دیو نفس

گر برو غالب شویم افراسیاب افکنده‌ایم

https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghazal2/sh45/ مشاهده کامل شعر در

***

بس بگردید و بگردد روزگار

دل به دنیا در نبندد هوشیار

ای که دستت می‌رسد کاری بکن

پیش از آن کاز تو نیاید هیچ کار

اینکه در شهنامه‌ها آورده‌اند

رستم و رویینه‌تن اسفندیار

...

که روز بزم بر تخت کیانی

فریدونست و روز رزم رستم

...

رستم به نیزه‌ای نکند هرگز آن مصاف

با دشمنان خویش که زالی به مغزلی

https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh28/ مشاهده کامل شعر در

***

دانی که چه گفت زال با رستم گرد

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد

دیدیم بسی که آب سرچشمه خرد

چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد

https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh4/ مشاهده کامل شعر در

***

شنیدم که جمشید فرخ سرشت

به سرچشمه‌ای بر به سنگی نوشت

بر این چشمه چون ما بسی دم زدند

برفتند چون چشم بر هم زدند

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab1/sh4/ مشاهده کامل شعر در

***

نه سام و نریمان و افراسیاب

نه کسری و دارا و جمشید ماند

تو هم دل مبند ای خداوند ملک

چو کس را ندانی که جاوید ماند

https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghete2/sh81/ مشاهده کامل شعر در

***

ازیرا که دیدیم کز بد بتر

بسی اندرین عالم خاک بود

چو شد روز آمد شب تیره رنگ

چو جمشید بگذشت ضحاک بود

https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghete2/sh113/ مشاهده کامل شعر در

***

با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی

ای دوست همچنان دل من مهربان توست

سعدی به قدر خویش تمنای وصل کن

سیمرغ ما چه لایق زاغ آشیان توست

https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh56/ مشاهده کامل شعر در

***

چه دامن‌های گل باشد در این باغ

اگر چیزی نگوید باغبانم

نمی‌دانستم از بخت همایون

که سیمرغی فتد در آشیانم

https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh419/ مشاهده کامل شعر در

 

***

پرستار امرش همه چیز و کس

بنی آدم و مرغ و مور و مگس

چنان پهن خوان کرم گسترد

که سیمرغ در قاف قسمت خورد

https://ganjoor.net/saadi/boostan/niyayesh/sh1/ مشاهده کامل شعر در

***

آری مثل به کرکس مردارخور زدند

سیمرغ را که قاف قناعت نشیمنست

از من نیاید آنکه به دهقان و کدخدای

حاجت برم که فعل گدایان خرمنست

https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghete2/sh28/ مشاهده کامل شعر در

***

بر تخت جم پدید نیاید شب دراز

من دانم این حدیث که در چاه بیژنم

گویند سعدیا مکن از عشق توبه کن

مشکل توانم و نتوانم که نشکنم

https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh411/ مشاهده کامل شعر در

***

وگر خواهی امشب همینجا بباش

که فردا شود سر این بر تو فاش

شب آنجا ببودم به فرمان پیر

چو بیژن به چاه بلا در اسیر

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab8/sh15/ مشاهده کامل شعر در

***

قوم از شراب مست و ز منظور بی‌نصیب

من مست از او چنان که نخواهم شراب را

سعدی نگفتمت که مرو در کمند عشق

تیر نظر بیفکند افراسیاب را

https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh9/ مشاهده کامل شعر در

***

ور به نعمت شریک قارونی

ور به قوت عدیل سهرابی

ملک‌الموت را به حیله و زور

نتوانی که دست برتابی

https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh51/ مشاهده کامل شعر در

***

که را دانی از خسروان عجم

ز عهد فریدون و ضحاک و جم

که بر تخت و ملکش نیامد زوال؟

نماند به جز ملک ایزد تعال

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab1/sh10/ مشاهده کامل شعر در

***

خبر ده به درویش سلطان پرست

که سلطان ز درویش مسکین ترست

گدا را کند یک درم سیم سیر

فریدون به ملک عجم نیم سیر

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab6/sh11/ مشاهده کامل شعر در

***                   

به سیم و زر نکونامی به دست آر

منه بر هم که برگیرندش از هم

فریدون را سرآمد پادشاهی

سلیمان را برفت از دست، خاتم

https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh37/ مشاهده کامل شعر در

***

به سکندر نه ملک ماند و نه مال

به فریدون نه تاج ماند و نه تخت

بیش از آن کن حساب خود که تو را

دیگری در حساب گیرد سخت

https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghete2/sh10/ مشاهده کامل شعر در

***

گر فریدون شود به نعمت و ملک

بی هنر را به هیچ کس مشمار

https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab3/sh12/ مشاهده کامل شعر در

***

فریدون گفت نقّاشان چین را

که پیرامون خرگاهش بدوزند:

بدان را نیک دار ای مرد هشیار

که نیکان خود بزرگ و نیک‌روزند

https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab8/sh101/ مشاهده کامل شعر در

***

چه خوش گفت فردوسی پاک زاد

که رحمت بر آن تربت پاک باد

میازار موری که دانه‌کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab2/sh14/ مشاهده کامل شعر در

***شاهنامه در آثار حافظ شیرازی

شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت

دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh345/ مشاهده کامل شعر در

***

سوختم درچاه صبر از بهر آن شمع چگل

شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh470/ مشاهده کامل شعر در

***

قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش

ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد

که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند

که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh101/ مشاهده کامل شعر در

***

بیفشان جرعه ای بر خاک و حال اهل دل بشنو

که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh120/ مشاهده کامل شعر در

***

ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام

جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh291/ مشاهده کامل شعر در

***

کی بود در زمانه وفا ؟ جام می بیار

تا من حکایت جم و کاووس کی کنم

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh351/ مشاهده کامل شعر در

***

تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار

تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh407/ مشاهده کامل شعر در

***

شاه ترکان سخن مدعیان می شنود

شرمی از مظلمه ی خون سیاووشش باد

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh105/ مشاهده کامل شعر در

***

گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش

جام کیخسرو طلب ، کافراسیاب انداختی

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh433/ مشاهده کامل شعر در

***

شوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر او

در همه شهنامه شد داستان انجمن

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh390/ مشاهده کامل شعر در

***

صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان

که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh121/ مشاهده کامل شعر در

***

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی

تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای

ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh458/ مشاهده کامل شعر در

***

الا ای همای همایون نظر

خجسته سروش مبارک خبر

فلک را گهر در صدف چون تو نیست

فریدون و جم را خلف چون تو نیست

https://ganjoor.net/hafez/saghiname/ مشاهده کامل شعر در

***شاهنامه در آثار مولانا جلال الدین بلخی

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh441/ مشاهده کامل شعر در

***

کو رستم دستان تا دستان بنماییمش

کو یوسف تا بیند خوبی و فر ما را

تو لقمه شیرین شو در خدمت قند او

لقمه نتوان کردن کان شکر ما را

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh76/ مشاهده کامل شعر در

***

گر زخم خوری بر رو رو زخم دگر می‌جو

رستم چه کند در صف دسته گل و نسرین را

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh81/ مشاهده کامل شعر در

***

چون خانه روی ز خانه ما

با آتش و با زبانه ما

با رستم زال تا نگویی

از رخش و ز تازیانه ما

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh121/ مشاهده کامل شعر در

***

خیز که امروز جهان آن ماست

جان و جهان ساقی و مهمان ماست

رستم دستان و هزاران چو او

بنده و بازیچه دستان ماست

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh504/ مشاهده کامل شعر در

 ***

ذوقست کاندر نیک و بد در دست و پا قوت دهد

کاین ذوق زور رستمان جفت تن مسکین کند

با ذوق مسکین رستمی بی‌ذوق رستم پرغمی

گر ذوق نبود یار جان جان را چه باتمکین کند

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh528/ مشاهده کامل شعر در

***

چه زهره دارد اندیشه که گرد شهر من گردد

کی قصد ملک من دارد چو او خاقان من باشد

نبیند روی من زردی به اقبال لب لعلش

بمیرد پیش من رستم چو از دستان من باشد

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh578/ مشاهده کامل شعر در

***

چه دانند ملک دل را تن پرستان

گدایان طبع سلطانان چه دانند

یکی مشتی از این بی‌دست و بی‌پا

حدیث رستم دستان چه دانند

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh680/ مشاهده کامل شعر در

***

چون بوی عنایت تو باشد

زالان همه رستم جهادند

چون از بر تو مدد نباشد

گر حمزه و رستمند بادند

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh690/ مشاهده کامل شعر در

***

این فلک آتشی چند کند سرکشی

نوح به کشتی نشست جوشش طوفان رسید

چند مخنث نژاد دعوی مردی کند

رستم خنجر کشید سام و نریمان رسید

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh895/ مشاهده کامل شعر در

***

گفتم تو با منی دم ز درون می‌زنی

پس دل من از برون خیره چرا می‌رود

گفت که دل آن ماست رستم دستان ماست

سوی خیال خطا بهر غزا می‌رود

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh898/ مشاهده کامل شعر در

***

تو رستم دل و جانی و سرور مردان

اگر به نفس لئیمت غزا توانی کرد

مگر که درد غم عشق سر زند در تو

به درد او غم دل را روا توانی کرد

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh959/ مشاهده کامل شعر در

***

زخم شمشیرست این جا زخم زوبین هر طرف

جمع خاتونان نازک ساق رعنا را چه کار

رستمان امروز اندر خون خود غلطان شدند

زالکان پیر را با قامت دوتا چه کار

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1075/ مشاهده کامل شعر در

***

چو زخم تیغ نباشد به جنگ و نیزه و تیر

چه فرق حیز و مخنث ز رستم و جاندار

به پیش رستم آن تیغ خوشتر از شکرست

نثار تیر بر او لذیذتر ز نثار

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1138/ مشاهده کامل شعر در

***

بی‌تو جهان چه فن زند بی‌تو چگونه تن زند

جان و جهان غلام تو جان و جهان تویی و بس

نصرت رستمان تویی فتح و ظفررسان تویی

هست اثر حمایتت گر زره‌ست وگر فرس

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1206/ مشاهده کامل شعر در

***

تو رستم دستانی از زال چه می‌ترسی

یا رب برهان او را از ننگ چنین زالک

من دوش تو را دیدم در خواب و چنان باشد

بر چرخ همی‌گشتی سرمستک و خوش حالک

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1316/ مشاهده کامل شعر در

***

ابر نبود ماه ما را تا جفای شب کشیم

مرگ نبود عاشقان را تا غم ماتم خوریم

نفس ماده کیست تا ما تیغ خود بر وی زنیم

زخم بر رستم زنیم و زخم از رستم خوریم

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1597/ مشاهده کامل شعر در

 

***

یار ما افزون رود افزون رویم

یار ما گر کم زند ما کم زنیم

ما و یاران همدل و همدم شویم

همچو آتش بر صف رستم زنیم

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1671/ مشاهده کامل شعر در

***

خامش ز عشق بشنو گوید تو گر مرایی

من یار رستمانم نی یار مرد حیزم

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1697/ مشاهده کامل شعر در

***

هزار رستم دستان به گرد ما نرسد

به دست نفس مخنث چرا زبون باشم

به دست گیرم آن ذوالفقار پرخون را

شهید عشقم و اندر میان خون باشم

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1747/ مشاهده کامل شعر در

***

رستم که باشد در جهان در پیش صف عاشقان

شبدیز می رانند خوش هر روز در دریای خون

هر سو دو صد ببریده سر در بحر خون زان کر و فر

رقصان و خندان چون شکر ز انا الیه راجعون

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1787/ مشاهده کامل شعر در

***

گفتم خود آن نشود عشق تو پنهان نشود

چیست که آن پرده شود پیش صفای دل من

عشق چو خون خواره شود رستم بیچاره شود

کوه احد پاره شود آه چه جای دل من

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1814/ مشاهده کامل شعر در

***

ای جوشن را چو دست داوود

یا رستم جنگ را چو جوشن

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1934/ مشاهده کامل شعر در

***

من رستمم و روحم طوفان قوم نوحم

سرمست آن صبوحم تو فتنه را مشوران

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2034/ مشاهده کامل شعر در

***

چرخ معلق چه بود کهنه ترین خیمه او

رستم و حمزه کی بود کشته و افکنده او

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2141/ مشاهده کامل شعر در

***

گر شوی تو رام خود رامت شود جمله جهان

گر تو رستم زاده‌ای این رخشت آخر رام کو

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2207/ مشاهده کامل شعر در

***

وگر زالی از آن رستم بیابیدی نظر یک دم

به حق بر رستم دستان صف اشکن بخندیدی

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2525/ مشاهده کامل شعر در

***

طفلی است سخن گفتن مردی است خمش کردن

تو رستم چالاکی نی کودک چالیکی

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2568/ مشاهده کامل شعر در

***

ای حمزه آهنگی وی رستم هر جنگی

گر تیغ و سپر خواهی نک تیغ و سپر باری

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2593/ مشاهده کامل شعر در

***

ز قطره‌ی آب دیدم که بزاید

قبای ، رستمی، یا پهلوانی

https://ganjoor.net/moulavi/shams/tarjeeat/sh34/ مشاهده کامل شعر در

***

رستم زال ار بود وز حمزه بیش

هست در فرمان اسیر زال خویش

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh118/ مشاهده کامل شعر در

***

مرد میراثی چه داند قدر مال

رستمی جان کند و مجان یافت زال

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh10/ مشاهده کامل شعر در

***

گر نبودی امتحان هر بدی

هر مخنث در وغا رستم بدی

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh18/ مشاهده کامل شعر در

***

وقتت خوش وقتت خوش حلوایی و شکرکش

جمشید تو را چاکر خورشید تو را مفرش

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1231/ مشاهده کامل شعر در

***

آدم مگس نزاید، تو هم مگس مباش

جمشید باش و خسرو و سلطان و کیقباد

https://ganjoor.net/moulavi/shams/tarjeeat/sh15/ مشاهده کامل شعر در

***

درویش فریدون شد هم کیسه قارون شد

همکاسه سلطان شد تا باد چنین بادا

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh82/ مشاهده کامل شعر در

***

شدیم جمله فریدون چو تاج او دیدیم

شدیم جمله منجم چو آن ستاره رسید

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh915/ مشاهده کامل شعر در

***

من همایم سایه کردم بر سرت

تا که افریدون و سلطانت کنم

هین قرائت کم کن و خاموش باش

تا بخوانم عین قرآنت کنم

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1665/ مشاهده کامل شعر در

***

اگر رویین تنی جسم آفت توست

همان جان فریدون شو که بودی

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2662/ مشاهده کامل شعر در

***

تاج و تختی کاندرون داری نهان ای نیکبخت

در گمان کیقباد و سنجر و سهراب کو

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2205/ مشاهده کامل شعر در

***

عجب قندیل جان باشد درفش کاویان باشد

عجب آن شمع جان باشد که نورش بی‌کران باشد

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh577/ مشاهده کامل شعر در

***

چون جهد از جان من القاب او مانند برق

چشم بیند از شعاعش صد درخش کاویان

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1966/ مشاهده کامل شعر در

***

درفش کاویانی بین، تصورهای جانی بین

که می‌تابد بهر گلشن ز عکس روی یار ای دل

https://ganjoor.net/moulavi/shams/tarjeeat/sh16/ مشاهده کامل شعر در

***

قاف تویی مسکن سیمرغ را

شمع تویی جان چو پروانه را

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh256/ مشاهده کامل شعر در

***

صعوه ز کجا رهد که سیمرغ

پابسته این شگرف دامست

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh381/ مشاهده کامل شعر در

***

معاذالله که مرغ جان قفس را آهنین خواهد

معاذالله که سیمرغی در این تنگ آشیان باشد

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh568/ مشاهده کامل شعر در

***

ایمان بر کفر تو ای شاه چه کس باشد

سیمرغ فلک پیما پیش تو مگس باشد

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh608/ مشاهده کامل شعر در

***

سیمرغ هوای ما ز قاف آید

دام شبلی و بوالحسن گردد

هر ذره مثال آفتاب آید

هر قطره به موهبت عدن گردد

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh687/ مشاهده کامل شعر در

***

به کوه قاف اگر چه که خوش پرد سیمرغ

چو دام عشق ببیند فتد دگر نپرد

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh919/ مشاهده کامل شعر در

***

سیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز

مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1198/ مشاهده کامل شعر در

***

چون تو سیمرغی به قاف ذوالجلال

بازگرد و جمله مرغان را مکش

در میان خون هر مسکین مرو

جز قباد و شاه خاقان را مکش

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1256/ مشاهده کامل شعر در

***

بجز به عشق تو جایی دگر نمی‌گنجم

که نیست موضع سیمرغ عشق جز که قاف

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1306/ مشاهده کامل شعر در

***

نمی‌دانی که سیمرغم که گرد قاف می پرم

نمی‌دانی که بو بردم که بر گلزار می گردم

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1422/ مشاهده کامل شعر در

***

سیمرغ قاف خیزد در عشق شمس تبریز

آن پر هست برکن وز عشق بال و پر کن

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2031/ مشاهده کامل شعر در

***

چو تو سیمرغ روح را بکشانی در ابتلا

چو مگس دوغ درفتد به گه امتحان تو

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2257/ مشاهده کامل شعر در

***

خود آن که قاف همچو سیمرغ

کرده‌ست به کویش آشیانه

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2351/ مشاهده کامل شعر در

***

وگر پرواز عشق تو در این عالم نمی‌گنجد

به سوی قاف قربت پر که سیمرغی و عنقایی

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2499/ مشاهده کامل شعر در

***

به کوه قاف رو مانند سیمرغ

چه یار جغد و بوتیمار گشتی

برو در بیشه معنی چو شیران

چه یار روبه و کفتار گشتی

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2647/ مشاهده کامل شعر در

***

مه رخا سیمرغ جانی منزل تو کوه قاف

از تو پرسیدن چه حاجت کز کدامین مسکنی

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2804/ مشاهده کامل شعر در

***

ظل او اندر زمین چون کوه قاف

روح او سیمرغ بس عالی‌طواف

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh140/ مشاهده کامل شعر در

***شاهنامه در آثار خیام نیشابوری

آن قصر که جمشید در او جام گرفت

آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت

بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

https://ganjoor.net/khayyam/robaee/sh7/ مشاهده کامل شعر در

***

این کهنه رباط را که عالم نام است

و آرامگه ابلق صبح و شام است

بزمی‌ست که وامانده صد جمشید است

قصریست که تکیه‌گاه صد بهرام است

https://ganjoor.net/khayyam/robaee/sh17/ مشاهده کامل شعر در

***

... و چون جمشید آن روز را دریافت نوروز نام نهاد و جشن آیین آورد ...

https://ganjoor.net/khayyam/nouroozname/sh2/ مشاهده کامل شعر در

***

یک جرعه می کهن ز ملکی نو به

وز هرچه نه می طریق بیرون شو به

در دست به از تخت فریدون صد بار

خشت سر خم ز ملک کیخسرو به

https://ganjoor.net/khayyam/robaee/sh156/ مشاهده کامل شعر در

***

هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری

تا چند کنی بر گل مردم خواری

انگشت فریدون و کف کیخسرو

بر چرخ نهاده ای چه می‌پنداری

https://ganjoor.net/khayyam/robaee/sh177/ مشاهده کامل شعر در

***

سام نریمان(را) پرسیدند که ای پیروز گر سالار آرایش رزم چیست، جواب داد که ؟؟حمید شاه، و دانش سپهبد بارای، و مبارز هنری که زره دارد و با کمان جنگ جوید

https://ganjoor.net/khayyam/nouroozname/sh21/ مشاهده کامل شعر در

***شاهنامه در آثار عطار نیشابوری

توسن عشق تو رام توست و بس

زانکه رخش تند را رستم به است

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh98/ مشاهده کامل شعر در

***

طبایع را نباشد آنچنان خوی

که هرگز رخش چون رستم نباشد

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh265/ مشاهده کامل شعر در

***

شود اینجا کم از طفل دو روزه

اگر صد رستم در جوشن آمد

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh275/ مشاهده کامل شعر در

***

وآنچه که صد سال کند رستمی

زلف تو در نیم زمان می‌کند

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh308/ مشاهده کامل شعر در

***

آنچه رستم را سزد بر پشت رخش

زلف او بر روی گلگون می‌کند

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh309/ مشاهده کامل شعر در

***

در بر مردی که این سر پی برد

مردی رستم همه دستان بود

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh327/ مشاهده کامل شعر در

***

نه چه می‌گویم تو مرد این نه‌ای

هر صبی رستم به دستان کی شود

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh339/ مشاهده کامل شعر در

***

نیستی عطار مرد او که هر تر دامنی

گر به میدان لاشه تازد رخش رستم کی شود

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh340/ مشاهده کامل شعر در

***

خواهم که ببیند ابرویش رستم

تا هست خود این کمان به بازویش

رستم به هزار سال چون زالی

بر زه نکند کمان ابرویش

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh444/ مشاهده کامل شعر در

***

صد مرد چو رستم را چون بچه‌ی یک روزه

پرورده به زیر پر سیمرغ جمال تو

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh684/ مشاهده کامل شعر در

***

از شکنج زلف رستم افکنت

هر زمان صد گونه دستان کرده‌ای

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh740/ مشاهده کامل شعر در

***

چرخ زال گوژپشت است و تو مردی بچه طبع

بچه زان مغرور شد کین زال غرق زیور است

دانه‌ی سیمرغ جو چون رستم و بگذر ز زال

زانکه با این جمله زر این زال نی زال زر است

https://ganjoor.net/attar/divana/ghasidea/sh10/ مشاهده کامل شعر در

***

یا مگر آه دل رستم دستان این دم

نوش‌دارو به بر کشته پسر می‌آرد

https://ganjoor.net/attar/divana/ghasidea/sh15/ مشاهده کامل شعر در

***

نیستی در پنجه‌ی مرگ ار ز سنگ و آهنی

گردتر از رستم و روئین تر از اسفندیار

https://ganjoor.net/attar/divana/ghasidea/sh17/ مشاهده کامل شعر در

***

رخش فکرت که رستم جان راست

با فلک هم عنان همی‌یابم

https://ganjoor.net/attar/divana/ghasidea/sh20/ مشاهده کامل شعر در

***

ترا آفراسیاب نفس ناگاه

چو بیژن کرد زندانی درین چاه

ولی اکوان دیو آمد بجنگت

نهاد او بر سر این چاه سنگت

ترا پس رستمی باید درین راه

که این سنگ گران بر گیرد از چاه

...

ترا پس رستم این راه پیرست

که رخش دولت او را بارگیرست

https://ganjoor.net/attar/elahiname/ebkhsh5/sh6/ مشاهده کامل شعر در

***

جهان را ذرّه‌ی در مغز هُش نیست

که او جز رستمی سُهراب کُش نیست

چه می‌گویم خطا گفتم چو مستان

که او زالیست سر تا پای دستان

https://ganjoor.net/attar/elahiname/ebkhsh17/sh3/ مشاهده کامل شعر در

***

بتن رستم سوار رخش دلدل

بدل غواص دریای توکل

https://ganjoor.net/attar/asrarname/abkhsh3/sh4/ مشاهده کامل شعر در

***

تو می‌گویی که مرد مرد رستم

برو کز رخش آید کار رستم

https://ganjoor.net/attar/asrarname/abkhsh6/sh1/ مشاهده کامل شعر در

***

چنان دست افتد از مردی بحالی

که رستم آیدش چون پیرزالی

https://ganjoor.net/attar/khosroname/sh14/ مشاهده کامل شعر در

***

بدو گفتا ندانستیم هرگز

که دستانیست رستم پیش هرمز

https://ganjoor.net/attar/khosroname/sh25/ مشاهده کامل شعر در

***

ز پشت رخش چون رستم فرو جست

لگام رخش را محکم فرو بست

https://ganjoor.net/attar/khosroname/sh28/ مشاهده کامل شعر در

***

که گر این حرب تو رستم بدیدی

پی رخشت بسرهنگی دویدی

https://ganjoor.net/attar/khosroname/sh31/ مشاهده کامل شعر در

***

فلک سیمرغ شب را کرد زنجیر

برآمد زال زر از کوه کشمیر

چو پیدا کرد زال زر رخ از شیر

جهان بگرفت چون رستم بشمشیر

https://ganjoor.net/attar/khosroname/sh62/ مشاهده کامل شعر در

***

رو که آید ازدهانت بوی شیر

ورنه می‌کردم ترا این دم اسیر

صد هزاران رستم و کی بنده‌ام

همچو ایشان صدهزار افکنده‌ام

https://ganjoor.net/attar/ma/sh24/ مشاهده کامل شعر در

***

من ترا خسرو گرفتم یاعمید

یا چو کیکاوس وقتی یا رشید

یا فریدون وسکندر درجهان

یا چو دارابی و هوشنگ زمان

یا چو طهمورث و ضحاک ای پسر

یا چو رستم پهلوان پر جگر

یا تو چون بهرام یا همچون قباد

یا تو چون نوشیروان با عدل وداد

یا چو محمودی و عالم زآن تست

یا زمین هند در فرمان تست

یا چو شاپوری و چون بهرام گور

عاقبت افتی تو اندر دام گور

https://ganjoor.net/attar/ma/sh63/ مشاهده کامل شعر در

***

روستم گر اهل و گر نااهل بود

چون ز زالی یافت مردی سهل بود

مردی او از خدای لایزال

وان رستم یا ز دستان یا ز زال

شیر حق با تیغ حق دین پروری

همچو زال و رستم دستان گری

https://ganjoor.net/attar/mosibatname/mbkhsh0/sh13/ مشاهده کامل شعر در

***

در سحر یک ناله‌ی این پیر زال

مردی صد رستم آرد در زوال

https://ganjoor.net/attar/mosibatname/mbkhsh6/sh2/ مشاهده کامل شعر در

***

روستم را را رخش رستم میکشد

تا نه پنداری که مردم میکشد

https://ganjoor.net/attar/mosibatname/mbkhsh40/sh6/ مشاهده کامل شعر در

***

رستمان در راه رفتند ای پسر

این خران در شیب کاهند خیره سر

https://ganjoor.net/attar/vaslatname/sh14/ مشاهده کامل شعر در

***

بود اندر لشگرش مردان مرد

همچو سام و همچو رستم در نبرد

https://ganjoor.net/attar/vaslatname/sh24/ مشاهده کامل شعر در

***

گر چو رستم شوکت و زورت بود

جای چون بهرام درگورت بود

https://ganjoor.net/attar/pandname/sh14/ مشاهده کامل شعر در

***

جمشید کجا جهان‌نمایی

بی عکس رخت به جام ظن برد

سیمرغ ز بیم دام زلفت

بگریخت و به قاف تاختن برد

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh192/ مشاهده کامل شعر در

***

تو خواه از روم باش و خواه از چین

نه قیصر ماند و نه خاقان دریغا

ز افریدون و از جمشید دردا

ز کیخسرو ز نوشروان دریغا

https://ganjoor.net/attar/divana/ghasidea/sh6/ مشاهده کامل شعر در

***

اگر در پیش داری جامِ جمشید

که یک یک ذره می‌بینی چو خورشید

https://ganjoor.net/attar/elahiname/ebkhsh9/sh2/ مشاهده کامل شعر در

***

نشسته بود کیخسرو چو جمشید

نهاده جامِ جم در پیشِ خورشید

https://ganjoor.net/attar/elahiname/ebkhsh12/sh3/ مشاهده کامل شعر در

***

فزونتر از فریدون وز جمشید

گرانمایه شده زوفرّ خورشید

https://ganjoor.net/attar/khosroname/sh23/ مشاهده کامل شعر در

***

خطی در گرد خورشیدش کشیده

بشاهی خط ز جمشیدش رسیده

https://ganjoor.net/attar/khosroname/sh29/ مشاهده کامل شعر در

***

جانت به گُوِ تنی در افتاد و برفت

جمشید به گلخنی در افتاد و برفت

از مُوْت و حیات چند پرسی آخر

خورشید به روزنی در افتاد و برفت

https://ganjoor.net/attar/mokhtarname/bb7/sh19/ مشاهده کامل شعر در

***

گر خورشیدی چرخ برینت نرسد

ور جمشیدی روی زمینت نرسد

گفتی که مرا ناز رسد بر همه کس

تا چند کنی ناز که اینت نرسد

https://ganjoor.net/attar/mokhtarname/bb40/sh1/ مشاهده کامل شعر در

***

علم معنی دان و چون خورشید شو

پس برو در ملک او جمشید شو

https://ganjoor.net/attar/ma/sh53/ مشاهده کامل شعر در

***

شعر را اقبال جمشیدی ببین

مهر را شمسی و خورشیدی ببین

https://ganjoor.net/attar/mosibatname/mbkhsh0/sh22/ مشاهده کامل شعر در

***

مرده را گر زندگی دین دهند

دختر جمشید بی کابین دهند

https://ganjoor.net/attar/mosibatname/mbkhsh17/sh7/ مشاهده کامل شعر در

***

کو فریدونی که گاوان را کند قربان عید

تا من اندر عید گه الله اکبر گویمی

https://ganjoor.net/attar/divana/ghasidea/sh30/ مشاهده کامل شعر در

***

نفس سگ را خوار دارم لاجرم

عزت از من یافت افریدون و جم

https://ganjoor.net/attar/manteghotteyr/homay/sh1/ مشاهده کامل شعر در

***

فریدونان ز ره مرکب براندند

بجز گاوان در این اولا نماند

https://ganjoor.net/attar/asrarname/abkhsh7/sh7/ مشاهده کامل شعر در

***

گر افریدون و گر افراسیابی

درین دریا تو هم یک قطره آبی

https://ganjoor.net/attar/asrarname/abkhsh13/sh2/ مشاهده کامل شعر در

***

چنین میگفت با مه مرد استاد

که گاوی را فریدون حق فرستاد

https://ganjoor.net/attar/khosroname/sh16/ مشاهده کامل شعر در

***

ور چو اسکندر شوی با تاج و تخت

یا فریدونی شوی با حظّ و بخت

https://ganjoor.net/attar/ma/sh13/ مشاهده کامل شعر در

 

***

هست ما را پادشاهی بی خلاف

در پس کوهی که هست آن کوه قاف

نام او سیمرغ سلطان طیور

او به ما نزدیک و ما زو دور دور

...

و بسیاری دیگر از ابیات منطق الطیر که درباره‌ی سیمرغ هستند.

https://ganjoor.net/attar/manteghotteyr/aghazm/sh1/ مشاهده کامل شعر در

***

سیمرغ مطلقی تو بر کوه قاف قربت

پرورده هر دو گیتی در زیر پر و بالت

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh140/ مشاهده کامل شعر در

***

گر تو همه سیمرغی از آه دلم می‌ترس

کاتش ز دلم ناگه در بال و پرت افتد

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh161/ مشاهده کامل شعر در

***

گر چه دل من مرغ بلند است چو سیمرغ

لیکن چو دمت خورد به دام تو درافتد

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh162/ مشاهده کامل شعر در

***

در وادی بی‌نهایت عشقش

سیمرغ به یک مگس نمی‌آید

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh361/ مشاهده کامل شعر در

***

دو جهان پر و بال سیمرغ است

نیست سیمرغ و آشیانه پدید

ره به سیمرغ چون توان بردن

بیش هر گام صد ستانه پدید

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh373/ مشاهده کامل شعر در

***

در کوی قلندری چو سیمرغ

می‌باش به نام و بی نشان باش

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh420/ مشاهده کامل شعر در

***

سیمرغ جهانم و چو عطار

یک مرغ به زیر پر ندارم

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh517/ مشاهده کامل شعر در

***

در حبس کون بی تو پیوسته می‌تپم من

سیمرغ قاف قربم برگ قفس ندارم

https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh518/ مشاهده کامل شعر در

***

دو پر در سایه‌ی سیمرغ کن باز

بر ادریس بنشین کیمیا ساز

https://ganjoor.net/attar/elahiname/ebkhsh0/sh9/ مشاهده کامل شعر در

***

چو سیمرغ از پس کوه قناعت

قرین در وحدت ودور از جماعت

...

و ابیات دیگری از بلبل نامه درباره‌ی سیمرغ

https://ganjoor.net/attar/bolbolname/sh25/ مشاهده کامل شعر در

***

مگر زالی شدم گرچه جوانم

که با سیمرغ در یک آشیانم

https://ganjoor.net/attar/khosroname/sh27/ مشاهده کامل شعر در

***

زان روز که آفتاب حضرت دیدیم

ذرات دو کون را به قربت دیدیم

وان سیمرغی که عرش در سایه‌ی اوست

ما در پس کوه قاف قدرت دیدیم

https://ganjoor.net/attar/mokhtarname/bb6/sh22/ مشاهده کامل شعر در

***

چو تو مرغی که سیمرغ مکانی

نموده روی خود در لامکانی

https://ganjoor.net/attar/hylajname/sh54/ مشاهده کامل شعر در

***

دگر گویند کوه قاف اعلا

در آن سیمرغ باشد مرغ زیبا

تو میدان روح انسانی است سیمرغ

به آخر می‌شود این جسم بی مرغ

https://ganjoor.net/attar/mazhar/sh6/ مشاهده کامل شعر در

***

اگر انصاف دادی جانِ جانی

که هستی قاف سیمرغ معانی

https://ganjoor.net/attar/jz/d1/sh14/ مشاهده کامل شعر در

***

خرد سیمرغ قاف لامکانست

ولیکن عشق شه بیت معان است

https://ganjoor.net/attar/jz/d1/sh17/ مشاهده کامل شعر در

***

چو منصوراز حقیقت لاف کل زد

چو سیمرغی خود اندر قاف کل زد

https://ganjoor.net/attar/jz/d1/sh19/ مشاهده کامل شعر در

***

من از کشتی و دریا سیر دارم

پر همّت مثال طیر دارم

منم سیمرغ بحر لامکانی

که در من جوهرست و جان جانی

https://ganjoor.net/attar/jz/d1/sh28/ مشاهده کامل شعر در

***

بگرد کعبه‌ی جان در طوافند

چو سیمرغان همه در کوه قافند

https://ganjoor.net/attar/jz/d1/sh49/ مشاهده کامل شعر در

***

چو سیمرغی تو اندر قاف معنی

مئی خور این زمان از صاف معنی

https://ganjoor.net/attar/jz/d1/sh92/ مشاهده کامل شعر در

***

من آن سیمرغ قاف قرب هستم

که بر منقار قاف اینجا شکستم

من آن سیمرغ اندر قاف قربت

که دارم بیشکی دیدار حضرت

https://ganjoor.net/attar/jz/d2/sh45/ مشاهده کامل شعر در

***

کرد ظاهر قاف را عنقا نواز

تاکند سیمرغ معنی بال باز

https://ganjoor.net/attar/mosibatname/mbkhsh0/sh1/ مشاهده کامل شعر در

***

تا ز صاد صور برناید نفس

قاف قرآن را همی سیمرغ بس

https://ganjoor.net/attar/mosibatname/mbkhsh0/sh11/ مشاهده کامل شعر در

***

زیر سایه غرب تا شرق شما

سایه‌ی سیمرغ بر فرق شما

چون شما را صحبت سیمرغ هست

هرچه خواهم تا بشیر مرغ هست

https://ganjoor.net/attar/mosibatname/mbkhsh24/sh1/ مشاهده کامل شعر در

***

قدر این شب عاشقان دانند و بس

ذوق سیمرغی کجا داند مگس

https://ganjoor.net/attar/mosibatname/mbkhsh32/sh6/ مشاهده کامل شعر در

***

گرچه هر مرغی زند این شیوه لاف

نیست هر پرنده‌ی سیمرغ قاف

https://ganjoor.net/attar/mosibatname/mbkhsh40/sh8/ مشاهده کامل شعر در

***

پرزنان سیمرغ وار از کوه قاف

کوه بر منقار معنی بر شکاف

از پس قاف وجودت رخ نمای

این معمّا را بمعنی برگشای

https://ganjoor.net/attar/oshtorname/sh6/ مشاهده کامل شعر در

***

از قضای رفته، زد سیمرغ لاف

لاجرم از شرم شد بر کوه قاف

https://ganjoor.net/attar/oshtorname/sh7/ مشاهده کامل شعر در

***

آن سلطان دنیا ودین، آن سیمرغ قاف یقین، آن گنج عالم عزلت ...

https://ganjoor.net/attar/tazkerat-ol-ouliya/sh11/ مشاهده کامل شعر در

***

اگر خود بیژن مردانه بودی

ز عشق چاه او دیوانه بودی

https://ganjoor.net/attar/khosroname/sh17/ مشاهده کامل شعر در

***

مشکین رسنت چو پرده‌ی ماه شود

بس پرده نشین که زود گمراه شود

ور چاهِ زنخدانت ببیند بیژن

دانم که بدان رسن فراچاه شود

https://ganjoor.net/attar/mokhtarname/bb35/sh59/ مشاهده کامل شعر در

***

ترا انوار جانان نیست روشن

از آن افتادی اندر چاه بیژن

https://ganjoor.net/attar/mazhar/sh3/ مشاهده کامل شعر در

***

در این چاه بلا ماندی چون بیژن

نهادی بر دلت بار زر و زن

https://ganjoor.net/attar/jz/d1/sh11/ مشاهده کامل شعر در

*** 

روز‌تون پشم‌ریزون

حالا که لطف کردین پست رو تا آخر خوندین یه نظری هم برای ما ارسال کنید تا ما رو هم خوشحال کنید.

دانلود کتاب شاهنامه‌ی فردوسی به فرمت pdf
دانلود کتاب شاهنامه‌ی فردوسی به فرمت pdf

بنام   خداوند   خورشيد   و   ماه،   كه   دل   را   بنامش   خرد   داد   راه آقا ما داشتیم توی پست‌های سایتمون چرخ می‌زدیم دیدیم که کلی مطلب راجع به کتاب‌ها و رمان‌های اساطیری گذاشتیم ولی اصل کاری رو یادمون رفته و چیزی از شاهنامه فردوسی نذاشتیم. این باعث شد تا دل پر از خون و دیده پر آب بشیم و تصمیم به جبران بگیریم. برای این منظور نخست   آفرين & ...
مطالعه بیشتر

اندک کلامی در ستودن حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه
اندک کلامی در ستودن حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه

مقدمه اول از همه یک مروری بر زندگی این مرد دوست داشتنی ادبیات ایران خواهیم داشت. ما در این جا قرار نیست که یک مقاله‌ی علمی بنویسیم به همین دلیل سعی می‌کنیم که از آوردن منابع و اسامی غیرضروری خودداری کنیم. تمرکز ما بیشتر بر روی زندگی حکیم و ستایش شاهنامه خواهد بود. معرفی حکیم ابوالقاسم فردوسی حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر توس چشم به جهان گشود. شغل اصلی او کشاورزی بود وگاها به صورت تفریحی شعر نیز می سرود ...
مطالعه بیشتر

دانلود کتاب فاوست (Faust) اثر گوته
دانلود کتاب فاوست (Faust) اثر گوته

فاوست یک نمایشنامه‌ی تراژدی است که در بین سال‌های 1790 و 1832 توسط یوهان ولفگانگ فن گوته نویسنده‌ی مشهور آلمانی در دو قسمت منتشر شد. نمایشنامه‌ی فاوست به اعتقاد بسیاری از بزرگان یکی از کلفت‌ترین آثار ادبی تاریخ آلمان و بهترین کار گوته است.  فاوست داستان یک دانشمند را روایت می‌کند که با وجود بهره بردن از علم و خرد، در زندگی خویش دچار سرگردانی و سرگشتگی شده است و برای رسیدن به عشق و دستیابی به رازه ...
مطالعه بیشتر

چه کسایی باید شاهنامه‌ی فردوسی رو بخونن؟
چه کسایی باید شاهنامه‌ی فردوسی رو بخونن؟

مقدمه شاهنامه‌ی فردوسی یکی از باارزش‌ترین آثار ادبی ایران و جهانه. حکیم ابوالقاسم فردوسی پس از سی‌سال تلاش بی وقفه، سرودن شاهنامه رو به پایان می‌رسونه. فردوسی با سلطان محمد غزنوی قرارداد می‌بنده تا تاریخ ایران قبل از اسلام رو روایت کنه. فردوسی هم به طور تمام و کمال از پس این وظیفه برمیاد. بعد از این که سرودن شاهنامه تموم میشه سلطان محمد حتی نصف پول قرارداد رو به فردوسی نمی‌ده و فردوسی توی دوران زندگیش ...
مطالعه بیشتر

آیا واقعا خوندن کتاب شاهنامه‌ی فردوسی سخته؟
آیا واقعا خوندن کتاب شاهنامه‌ی فردوسی سخته؟

مقدمه شاهنامه‌ی فردوسی یکی از با ارزش‌ترین آثار ادبی کشورمونه که توسط حکیم ابوالقاسم فردوسی و در طول سی سال به نظم درومده. حکیم فردوسی با سلطان محمد غزنوی قرارداد می‌بنده تا تاریخ ایران  قبل از اسلام رو برای نسل‌های بعد به یادگار بذاره. علت این که فردوسی در بخش های مختلف شاهنامه از سلطان محمد تعریف کرده هم به همین علته. البته کتاب شاهنامه فقط شامل تاریخ نمیشه و در حالت کلی مطالب شاهنامه فردوسی رو ...
مطالعه بیشتر

پهلوانان ایرانی که در شاهنامه حضور ندارند
پهلوانان ایرانی که در شاهنامه حضور ندارند

اگه اندکی اهل داستان‌های اساطیری و پهلوانی ایرانی باشید، حتما اسم خیلی از این پهلوان‌ها به گوشتون خورده؛ رستم، زال، سام، کاوه، سیاووش، اسفندیار، گرشاسپ و آرش کمانگیر. از اون جایی که شاهنامه‌ی فردوسی مهم‌ترین منبع اساطیری ایران ئه، اگه دنبال خوندن داستان‌ها و ماجراجویی‌های این بزرگواران برید، احتمالا باید توی شاهنامه دنبال‌شون بگردید. داستان‌های پهلوان‌های بالا همشون به زیبایی در شاهنامه موجوده به غیر ...
مطالعه بیشتر

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را وارد کنید.
"یک به اضافه سه"